Faaliyet Alanlarımız

Hukuki görüş ve bilgi talepleriniz için bizimle iletişime geçebilir, Merak ettiğiniz konularda bilgi alabilirsiniz. İletişime geçmek için tıklayınız.

+90 (212) 232 24 28

info@tercanhukuk.com

Takım Arkadaşlarımızla Fark Yaratıyoruz...

Takım arkadaşlarımız en büyük varlığımızdır. Müvekillerimize olağanüstü sonuçlar sunma yeteneğimiz, akıllı ve yetenekli uzman ekibimizle başlar.

Amacımız müvekkillerimizin hukuki süreçlerinin her adımında en iyi ve verimli şekilde korunmalarını sağlamaktır.

Son Yayınlarımız

KARAR 19. HD., E. 2016/4562 K. 2016/10905 T. 16.6.2016

19. HD., E. 2016/4562 K. 2016/10905 T. 16.6.2016 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 19. Hukuk Dairesi Esas No.: 2016/4562 Karar No.: 2016/10905 Karar tarihi: 16.06.2016 cezai şart • davanın kabulü Davacılar 1-... 2-... 3-... vek. Av. ... Fatih Tercan ile davalı ....vek. Av. ... arasında görülen itirazın iptali davası hakkında ...Asliye Ticaret Mahkemesinden verilen 05/05/2014 gün ve 2012/162-2014/121 [...]

Read More
MÜKELLEFİYET KAYDININ TERKİNİ

Mükellefiyet Kaydının Terkini Vergi incelemesine sevk edilen mükellefler hakkında, haklarında yapılacak inceleme sonuçlanıncaya kadar, sahte belge düzenleme eylemlerine devam edilmesinin yaratacağı risklerin ve bu süreçte devam edecek sahte belge düzenleme eylemlerinden kaynaklı vergi ziyaının önüne geçmeye yönelik olarak, vergi idaresine, tedbir niteliğinde işlem tesis edilerek, sahte belge düzenleme yüksek riski bulunan mükelleflerin mükellefiyet kaydının, haklarında [...]

Read More
EMVALİ METRUKE VE VAZİYET KARARLARI

I. Sözlük ve Hukuki Anlamı “Emval-i metruke” kavramı “terk edilmiş, bırakılmış, sahipleri bilinmeyen mallar”ı ifade etmektedir. Kelime karşılığı “terk edilmiş, bırakılmış mallar” olan emval-i metruke, öğretide ve yargı kararlarında “Hükûmetçe görülen siyasi ve idari zorunluluk nedeniyle bulundukları yerden başka yere nakledilen, kendiliğinden bulundukları yeri terk ederek kayıp ve kaçak durumuna düşen, yabancı ülkelere giden veya [...]

Read More