• İptal davalarının takibi
  • Tam yargı davalarının takibi
  • Düzenleyici işlemlere karşı dava açılması,
  • Belediye ve vergi idaresinin işlemlerine karşı dava açılması