• İmar Planlarının İptali İçin dava Açılması
  • Kamulaştırma davalarında hukuki danışmanlık ve uyuşmazlık takibi
  • Kamulaştırmasız el atma ve ecrimisil davalarının takibi
  • İskan, ruhsat,  yıkım, kaçak yapı gibi hususlarda danışmanlık ve uyuşmazlık takibi
  • Kentsel dönüşüm süreçlerinde yüklenici ve hak sahiplerine danışmanlık ve dava takibi