• İşverenlere iş mevzuatı ve sosyal güvenlik mevzuatı hakkında danışmanlık
  • İş hukukundan kaynaklı işe iade davası, alacak davası gibi uyuşmazlıkların takibi
  • Gerek bireysel gerekse de toplu iş sözleşmeleri hususunda taraflara hukuki danışmanlık hizmeti sunulması
  • Hizmet tespit davalarının takibi
  • İşçi ve İşverenlerin ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk süreçlerinde temsili
  • Gerek ihtiyari gerekse de zorunlu arabuluculuk süreçlerinde arabuluculuk hizmeti sunma