• Şirket kuruluşundan tasfiyesine kadar her süreçte şirketlere ve ortaklara hukuki danışmanlık
  • Şirketlerin taraf oldukları uyuşmazlıkların ve icra takiplerinin takibi
  • Sermaye arttırımı, ana sözleşme hazırlanması ve değişikliği, tür değişikliği, pay devri yönetim kurulu, genel kurul süreçleri gibi hususlarda şirketlere ve ortaklara danışmanlık