• Kat mülkiyeti Kanunundan kaynaklı uyuşmazlıkların takibi,
  • İlgili mevzuat uyarınca yönetim şirketlerine ve  site yönetimlerine  danışmanlık yapılması
  • Kat maliklerine karşı açılacak davaların ve takiplerin takibi
  • Kat malikleri kurulu kararlarına karşı açılacak davaların takibi