• Kredinin tahsisinden tasfiyesine kadar geçen süreç boyunca ilgili taraflara danışmanlık
  • Kredi hukukundan, genel kredi sözleşmesinden, kefalet sözleşmesinden, garanti sözleşmesinden ipotek sözleşmesinden kaynaklı uyuşmazlıkların takibi
  • Mevduata ve katılım fonuna ilişkin uyuşmazlıkların takibi
  • Kredi sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi hususunda danışmanlık
  • Proje kredilerinde sürecin en başından sonuna kadar hukuki danışmanlık
  • Bağlı krediden kaynaklı uyuşmazlıkların takibi
  • Teminat hukuku hususunda danışmanlık ve dava takibi