• İzale-i şuyu davaları (ortaklığın giderilmesi)
 • Ecrimisil davaları
 • Tapu iptal ve tescil davaları
 • Kira tespit ve uyarlama davaları
 • Tahliye davaları
 • Arsa payı karşılığı t sözleşmeleri
 • Kamulaştırmasız el atma davaları
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi
 • El atmanın önlenmesi-müdahalenin men’i davaları
 • Gayrimenkul alım ve satımı hususunda danışmanlık hizmeti sağlanması sözleşme hazırlanması
 • Geç teslim ve ayıplı teslimden kaynaklı davaların takibi,
 • İpotek, intifa, sükna gibi hakların kurulması ve sona erdirilmesi hususunda danışmanlık hizmeti sağlanması
 • Mülkiyet hakkından  kaynaklı her türlü uyuşmazlığın takibi