• Sigorta hukuku hususunda müvekkillere danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Kara, hava, deniz taşımalarından kaynaklanan tazminat davalarının takibi
  • Yangın, Kasko başta olmak üzere mal sigortalarından kaynaklı uyuşmazlıkların takibi
  • Sigorta hukukundan kaynaklı tazminat ve rucuan tazminat davalarında tarafları temsili