• İhtiyari ve zorunlu tahkim süreçleri hususunda müvekkillere uyuşmazlık öncesi danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Gerek milli gerekse de milletlerarası boyutu olan tahkim süreçlerinin takibi ve bu hususlarda müvekkillere danışmanlık