• Gerek ihtiyari gerekse de zorunlu arabuluculuk süreçlerinde tarafların temsili
  • Zorunlu arabuluculuk süreçlerinde gerek ticari uyuşmazlıklarda gerekse de iş hukuku uyuşmazlıklarında arabulucu olarak yer alma,
  • İhtiyari arabuluculuk süreçlerinde arabuluculuk