VERİ SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

veri-sorumlusunun-yukumluluklari-51

Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri

Veri Sorumlusu Nedir?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) veri sorumlusu “kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi” olarak tanımlanmıştır. Bu yazımızda KVKK kapsamında veri sorumlusu için öngörülen yükümlülüklere değinilecektir.

Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri Nelerdir?

Veri sorumlusunun KVKK kapsamındaki konumu göz önüne alındığında verilerin korunması ve işlenmesi bakımından önemli bir rol oynadığı söylenebilir. Bu kapsamda veri sorumlusunun yükümlülükleri şu şekilde sıralanabilir:

  1. Aydınlatma
  2. Veri Güvenliğinin Sağlanması
  3. Kuruma Bildirimde Bulunma
  4. Sicile Kayıt
  5. Yapılan Başvuruların Cevaplanması
  6. Kurul Kararının Yerine Getirilmesi

Aydınlatma Yükümlülüğü Nedir?

Bu şeffaflık unsuruyla bağlı bir yükümlülüktür. Bu yükümlülük kapsamında veri sorumlusu verilerin hangi hukuki dayanaklarla, ne amaçla ve kimler tarafından işlendiğini, depolandığını veya aktarıldığını belirtmek yükümlülüğü altındadır.

Veri Güvenliğinin Sağlanması Yükümlülüğü Nedir?

Bu veri sorumlusunun en önemli ve KVKK’da da en kapsamlı düzenlenen yükümlülüklerinden biridir. Veri sorumlusu veri güvenliğinin sağlanması için gerekli uygulamaların hayata geçirilmesi hususunda, kendi adına veya başka bir kişi adına verileri işlediği takdirde bu kişilerle müteselsilen sorumlu olacaktır.

Veri sorumlusu kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemek yükümlülüğü altındadır. Bu sorumlulukları altında da gerekli denetimlerin yapılmasını sağlamalıdır.

Kuruma Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü Nedir?

Veri sorumlusu kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla elde edilmesi halinde bunu Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na bildirmelidir.

Sicile Kayıt Yükümlülüğü Nedir?

Veri sorumlularının verileri işlemeye başlamadan önce kaydolması gereken sicil Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’dir. VERBİS’te veri sorumluları işledikleri verileri beyan etme yükümlülüğü altındadırlar.

Yapılan Başvuruların Cevaplanması Yükümlülüğü Nedir?

İlgili kişiler, verileri işlenenler veya verilerini paylaşmış olanlar, verilerinin işlenmesine yönelik faaliyetlerle ilgili bilgi alma hakkına sahiptirler ve buna yönelik talepte bulunabilirler. Veri sorumlusu bu talep akabinde ilgili kişi/kişilerin sorularını cevaplamak yükümlülüğü altındadır.

Kurul Kararının Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü Nedir?

Veri sorumlusu adına yapılan şikâyetler veya Kurul’ca tespit edilen ihlaller Kurul’ca incelenip veri sorumlusunun bu ihlalleri düzeltmesine karar verirse veri sorumlusu bu kararı yerine getirme yükümlülüğü altındadır.

Tüm bu sürecin konusunda uzman bir avukat tarafından takip edilmesi olası hak kayıplarının önüne geçmek açısından önem arz etmektedir.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz

Saygılarımızla

Bu hukuki bilgilendirme metni bilgilendirme amacı ile hazırlanmış olup, reklam ya da avukat- müvekkil ilişkisi kurma amacı ile hazırlanmamıştır. Bu bilgilendirme metninde yer alan hiçbir husus hukuki tavsiye değildir ve hukuki tavsiye olarak anlaşılmamalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir