TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

Vatandaşlık kavramı değişen dünya düzeninde oldukça dinamik ve canlı kalmayı sağlaması bakımdan tanımlanması güç bir kavramdır. Temelde kişi ile devlet arasındaki siyasi ve hukuki ilişkiyi ifade eden “vatandaşlık” kavramı, günümüzde devlet egemenliğinin zayıflamasına bağlı olarak göç hareketlerinin dinamikleşmesiyle gündem halini almıştır. Aşağıda vatandaşlığın kazanılması yollarına ilişkin açıklamalarımız yer almaktadır.

 1. Türk Vatandaşlığının Doğumla Kazanılması

Anne ve/veya babasının Türk vatandaşı olması halinde evlilik birliği içinde veya evlilik birliği dışında doğan çocuklar Türk vatandaşlığını doğum ile kazanacaktır. Çocuğun evlilik birliği dışında doğması halinde; Türk anadan doğan çocuk her halükârda doğum anında Türk vatandaşlığı kazanacaktır. Bununla birlikte, evlilik birliği dışında yabancı anadan doğan çocuğun doğum ile Türk vatandaşlığı kazanabilmesi, soy bağının kurulması için gerekli usul ve esasların yerine getirilmesiyle mümkündür. Belirtmek gerekir ki Türk Vatandaşlık Kanunu’na göre doğum yerinin Türkiye olması tek başına vatandaşlığın kazanılmasını sağlamayacaktır.

 1. Türk Vatandaşlığının Sonradan Kazanılması

Türk vatandaşlığının sonradan kazanılması genel ya da istinai yolarla mümkündür. Genel yolla kazanılmasının koşulları Türk Vatandaşlık Kanunu m.11’de sayılmaktadır. Kanunun düzenleniş şekline bakıldığında işbu yolla vatandaşlığın kazanılabilmesi, kişilerin belirli bir süre için Türkiye’de ikamet etmiş olmasına ve aynı zamanda Türkiye’deki hayata uyum sağlamış olmasıyla ilişkilendirilmektedir. Fakat bazı istisnai yollarla da bu koşullar gerçekleştirilmeksizin vatandaşlığın kazanılması mümkündür.  Türk Vatandaşlığı Kanunu m.12’ye göre millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmaması şartıyla yabancı kişiler Türkiye’ye yapacakları belirli yatırımlarla Türk vatandaşlığı kazanabileceklerdir.

 1. Genel Yolla Türk Vatandaşlığının Sonradan Kazanılması

Genel yollarla vatandaşlık kazanma için kişinin Türkiye’ye yerleşmesi, belirli bir süre boyunca Türkiye’de ikamet etmesi ve Türkiye’deki hayata uyum sağlamış olması aranmaktadır. İlgili kanun maddesi uyarınca Türk vatandaşlığına başvuru için aranan şartlar aşağıda sıralanmaktadır.

 • Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,
 • Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmek,
 • Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek,
 • Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak,
 • İyi ahlak sahibi olmak,
 • Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek,
 • Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak,
 • Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak.

Bununla birlikte, kişilerin bu şartları sağlamadan da istisnai yollarla Türk vatandaşlığını sonradan kazanmaları mümkündür.

 1. İstisnai Yolla Türk Vatandaşlığının Sonradan Kazanılması

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 12. Maddesi uyarınca, Türkiye’ye belirli yatırım yapan yabancılar için Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığının sonradan kazanılması mümkündür. Hangi yatırımların yabancılara Türk vatandaşlığı elde etme imkânı vereceği “Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik” ile detaylıca düzenlenmiştir. Buna göre aşağıda sıralı yatırımlardan birini gerçekleştiren kişiler Türk vatandaşlığını elde etmeye hak kazanırlar:

 • En az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz veya Türk lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirenler.
 • En az 250.000 ABD doları veya karşılığı döviz veya Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarınca üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alanlar ya da aynı tutarda bir taşınmazın satışının vaat edildiği sözleşmeyi üç yıl süreyle devir ve terkin yapmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh ettirenler.
 • En az 50 kişilik istihdam oluşturanlar.
 • En az 500.000 Amerikan doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk lirası tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatıranlar.
 • En az 500.000 Amerikan doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın alanlar.
 • En az 500.000 Amerikan doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın alanlar.

İlgili yönetmelik maddesinde sıralı yatırımlardan herhangi birini gerçekleştiren kişiler, başvuru üzerine ilgili kurum ya da bakanlıktan alacakları uygunluk belgesi ve Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabileceklerdir.

Tüm bu sürecin konusunda uzman bir avukat tarafından takip edilmesi olası hak kayıplarının önüne geçmek açısından önem arz etmektedir.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz

Saygılarımızla

Bu hukuki bilgilendirme metni bilgilendirme amacı ile hazırlanmış olup, reklam ya da avukat- müvekkil ilişkisi kurma amacı ile hazırlanmamıştır. Bu bilgilendirme metninde yer alan hiçbir husus hukuki tavsiye değildir ve hukuki tavsiye olarak anlaşılmamalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir