All posts by tercanhukuk

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ YASALAŞTI

07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler ile Değerli Konut Vergisi ihdas edilmiştir. (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191207-1.htm ) Kapsam: Yeni getirilen Emlak Vergisi Kanunu md. 43 uyarınca Türkiye’de bulunan mesken niteliklli [...]
Read more