Bir şirketin ana sözleşmesinin hazırlanması aşamasından başlayarak, kuruluştan tasfiyeye, şirketinizin en doğru hukuki yardımı alması önceliğimizdir. Sermaye artırımı, ana sözleşme hazırlanması ve tadili, tür değişikliği, pay devri yönetim kurulu, genel kurul süreçleri gibi şirketlerin en çok ihtiyaç duyduğu alanlarda şirketlere ve ortaklara danışmanlık hizmeti sunmaktayız. 

Bununla birlikte, şirket yönetim faaliyetleri için bir olmazsa olmaz olan icra takipleri için kurulu departmanımızda, hızlı ve etkili sonuçlar üretmek için çalışırız. Departmanlarımızın ortak yürüttüğü çalışmalarla, Şirketlerin taraf oldukları uyuşmazlıkların ve icra dosyalarının takibini sağlarız