Büromuz nezdinde önemli yer tutan alanlardan olan gayrimenkul hukukun alanında, taşınmazın proje aşamasından başlayarak inşaatın tüm aşamalarına ilişkin kapsamlı bilgi ve deneyim sahibiyiz. Bu sayede, deneyimli avukatlarımız tarafından gayrimenkul değerleriyle ilgi her türlü uyuşmazlığı takip etmekte ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. 

 • İzale-i şuyu davaları (ortaklığın giderilmesi)
 • Ecrimisil davaları
 • Tapu iptal ve tescil davaları
 • Kira tespit ve uyarlama davaları
 • Tahliye davaları
 • Kamulaştırmasız el atma davaları
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi
 • El atmanın önlenmesi-müdahalenin men’i davaları
 • Geç teslim ve ayıplı teslimden kaynaklı davaların takibi
 • Mülkiyet hakkından kaynaklı her türlü uyuşmazlığın takibi

İnşaat projeleri için ve değişen emlak sektöründe hakların en verimli kullanımı için, danışmanlık ekibimizden bilgi ve görüş alabilir, hukuki süreçlerin takibi için destek alabilirsiniz:

 • Gayrimenkul alım ve satımı hususunda danışmanlık hizmeti sağlanması ve sözleşme hazırlanması
 • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri
 • Kira sözleşmeleri
 • İpotek, intifa, sükna gibi hakların kurulması ve sona erdirilmesi hususunda danışmanlık hizmeti sağlanması