Currently browsing: Limited Şirket

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN İDARİ YOLLARLA SONA ERDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

arsa_payi_karsiligi_insaat_sozlesmesi
KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN İDARİ YOLLARLA SONA ERDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Hangi Yollarla Sona Erdirilebilmektedir? Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri; yüklenici ve arsa sahiplerinin anlaşması yoluyla, eğer sözleşmeden yalnızca bir taraf dönmek istiyor ve karşı taraf buna karşı çıkıyorsa mahkemede açılacak olan sözleşmenin feshi davası yoluyla ve [...]
Read more

TAHLİYE TAAHHÜDÜ YOLUYLA KİRACININ TAHLİYESİ

Tahliye Taahhüdü Yoluyla Kiracının Tahliyesi Genel Olarak Tahliye Taahhüdü TBK Kira ile ilgili hükümlerinin temel amacı zayıf durumdaki kiracıyı korumak olunca, kiralayanın kiracıyı tahliye davası ile tahliye etme imkanı TBK m. 350-352’de öngörülen tahliye sebepleri ile sınırlandırılmıştır. 6098 Sayılı TBK. da tıpkı 6570 Sayılı kanun gibi konut ve çatılı işyeri kira sözleşmesinin kiracıdan kaynaklı nedenlerle [...]
Read more

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURULU KİMLER TOPLANTIYA ÇAĞIRABİLİR?

Limited Şirketlerde Genel Kurulu Kimler Toplantıya Çağırabilir? Türk Ticaret Kanununda (“TTK)” Limited Şirketlerin (Ltd. Şti.) Genel Kurulu ile ilgili düzenlemeyi 617-622 maddelerinde düzenlemiştir. Yasa Koyucu sadece Ltd. Şti.’ye özel ve özgü hususları bu maddelerde düzenlerken diğer hususları Anonim Şirketlerin Genel Kurula  (A.Ş. GK) ilişkin hükümlerine atıfta bulunmuştur. TTK  Madde 617 Toplantıya çağrı, azlığın çağrı ve [...]
Read more

LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ HAKLARI

LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ HAKLARI LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI Limited şirketler bakımından ortakların bilgi alma ve inceleme hakkı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 614. Maddesinde düzenlenmektedir. Buna göre; TTK m. 614 “Her ortak, müdürlerden, şirketin bütün işleri ve hesapları hakkında bilgi vermelerini isteyebilir ve belirli konularda inceleme yapabilir. Ortağın, elde ettiği [...]
Read more

LİMİTED ŞİRKETLERİN HAKLI SEBEPLE FESHİ

LİMİTED ŞİRKETLERİN HAKLI SEBEPLE FESHİ Giriş 6762 Sayılı Eski Ticaret Kanununda (“ETK’’)  madde (“md.”) 549’da yer bulan limited şirketin haklı sebeple feshi kurumu yeni 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (‘’TTK’’) ile birlikte önemli değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. Limited şirketin haklı sebeple feshi kurumu TTK’nın Sona Erme ve Ayrılma hükümleri arasında 636. maddede düzenlenmektedir. TTK  md. [...]
Read more

İKİ HAKLI İHTAR YOLUYLA TAHLİYE

KİRACIDAN KAYNAKLI TAHLİYE SEBEPLERİ Genel olarak: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”)  Kira ile ilgili hükümlerinin temel amacı zayıf durumdaki kiracıyı korumak olunca, kiralayanın kiracıyı tahliye davası ile tahliye etme imkanı TBK m. 350-352’de öngörülen tahliye sebepleri ile sınırlandırılmıştır. TBK’ da tıpkı mülga 6570 Sayılı kanun gibi konut ve çatılı işyeri kira sözleşmesinin kiracıdan kaynaklı [...]
Read more