• Şirket kuruluşundan tasfiyesine kadar her süreçte şirketlere ve ortaklara hukuki danışmanlık sağlanmakta
  • Şirketlerin taraf oldukları uyuşmazlıkların takibi
  • Sermaye arttırımı, ana sözleşme hazırlanması ve değişikliği, pay devri, yönetim kurulu, genel kurul süreçleri gibi hususlarda şirketlere ve ortaklara danışmanlık sağlanmakta