• Lisans başvuruları hususunda danışmanlık
  • Lisans devirleri
  • EPC’Lerin hazırlanması ve müzakaresi
  • Proje finansmanı aşamasında danışmanlık
  • Enerji şirketleri için due diligence raporları hazırlanması
  • Enerji Şirketlerinin hisse devri, birleşme ve devralınmaları hususunda danışmanlık
  • EPDK mevzuatı hususunda danışmanlık